Chubu Sangaku National Park

Mount Hotakadake seen from Kamikochi

The Chubu Sangaku National Park (’†•”ŽRŠx‘—§Œö‰€, Chūbu Sangaku Kokuritsu Kōen) roughly encompasses the Northern Japan Alps, a volcanic mountain range that stretches across Toyama, Nagano and Gifu Prefectures, and includes several 3000 meter high peaks and breathtaking hiking courses. Together with the Central Japan Alps and Southern Japan Alps, the Northern Japan Alps were so named for being reminiscent of the European Alps.

The Chubu Sangaku National Park provides spectacular alpine vistas in every season. Popular destinations in the park include Kamikochi, a highland plateau famous for its beautiful mountain scenery; the unique Tateyama Kurobe Alpine Route; and Hakuba, one of Japan's leading ski resort. The park is also loved for its outstanding hot springs and autumn colors.

Last updated: August 27, 2014
Anything we can improve?  Let us know
We strive to keep Japan Guide up-to-date and accurate, and we're always looking for ways to improve. If you have any updates, suggestions, corrections or opinions, please let us know:
Thank you for your feedback.