Shikoku Mura

7 of 10 spots
in Takamatsu
78% 37
votes
Replica of an Iya Valley vine bridge

Shikoku Mura (Žl‘‘º, lit. "Shikoku Village") is an open air museum situated at the base of Yashima. This pleasant hillside park preserves and exhibits traditional buildings and structures that have been relocated here from all over Shikoku Island.

Among the exhibited buildings, which mainly date from the Edo and Meiji Periods, are a number of farmhouses and storehouses, as well as various traditional workshops that produced goods such as sugar and soya sauce.

Kabuki Theater
Sugar cane press

Other structures exhibited include bridges, a lighthouse and a kabuki theater which occasionally hosts performances. One of the most popular attractions is a vine suspension bridge, made similarly to the ones found in the Iya Valley (Tokushima Prefecture) out of vine and wood (and reinforced by steel cables).

Shikoku Mura also has a small art gallery showing paintings and sculpture by modern artists from around the world. The gallery has a nice view over the surrounding city and occasionally holds live performances and special events.

Sugar processing buildings in the park

Get There and Around

Shikoku Mura is at the base of Yashima, and can be reached from Takamatsu Station by either Kotoden or JR trains:

By Kotoden: take a train from Takamatsu-Chikko Station to Kawaramachi Station (5 minutes, frequent departures) and transfer to the Shido Line. Get off at Kotoden Yashima Station (15 minutes, 3 trains/hour). The entire trip takes about 30 minutes and costs 320 yen. From the station, it is a five minute walk to Shikoku Mura.

By JR: take a local train from JR Takamatsu Station in direction of Tokushima to Yashima Station (15 minutes, 220 yen, 1 or 2 trains/hour). From the station, it is a 15 minutes to walk to Shikoku Mura.

How to get to and around Takamatsu

Hours and Fees

Hours

8:30 to 17:30 (until 18:00 from April to October)

Closed

No closing days

Fees

800 yen (1000 yen combined ticket including entrance to the gallery)
Last updated: January 28, 2013
Anything we can improve?  Let us know
We strive to keep Japan Guide up-to-date and accurate, and we're always looking for ways to improve. If you have any updates, suggestions, corrections or opinions, please let us know:
Thank you for your feedback.