Home
Back
general profile
nickname
lex luther
residing
Alabama, United States
member since
25 May 2011

japan travel profile
how often
five times
destinations visited
Kamakura
Kyoto
Tokyo
Yokohama
sightseeing spots visited
Ginza (Tokyo)
Great Buddha (Kamakura)
Shibuya (Tokyo)
Tokyo Motor Show (Tokyo)
Odaiba (Tokyo)
Shiodome (Tokyo)
Yoyogi Park (Tokyo)
Arashiyama (Kyoto)
Gion Matsuri (Kyoto)
Shinagawa (Tokyo)
Shinjuku (Tokyo)
Minato Mirai (Yokohama)
Osanbashi Pier (Yokohama)