Kenrokuen (Kanazawa)
118
29%
Korakuen (Okayama)
34
8%
Kairakuen (Mito)
12
3%
Ritsurin Koen (Takamatsu)
34
8%
Adachi Art Museum (near Matsue)
23
6%
Katsura Imperial Villa (Kyoto)
42
10%
Kokedera (Kyoto)
27
7%
Ryoanji (Kyoto)
34
8%
Sankeien (Yokohama)
30
7%
Other
54
13%

Total: 408