Kanagawa Prefecture
Kanto Region /

Kanagawa Prefecture

Kanagawa Prefecture (_“ސ쌧, Kanagawa-ken) is located just south of Tokyo. Its prefectural capital is Yokohama. Kanagawa Prefecture is home to Kamakura and Hakone, two highly popular side trip destinations from Tokyo.

What To See

1

Kamakura

Small city full of historic treasures.

91
1568
votes
Visited by
3217 users
2

Hakone

National park with views of Mount Fuji.

86
1172
votes
Visited by
2537 users
3

Yokohama

Japan's second largest city.

85
1752
votes
Visited by
3774 users
4

Kawasaki

Sandwiched between Tokyo and Yokohama.

63
115
votes
Visited by
367 users
Last updated: March 19, 2015
Anything we can improve?  Let us know
We strive to keep Japan Guide up-to-date and accurate, and we're always looking for ways to improve. If you have any updates, suggestions, corrections or opinions, please let us know:
Thank you for your feedback.